Ρυθμιστικές πινακίδες (Ρ).

Οι πινακίδες αυτές είναι κατά κανόνα απαγορευτικές, ρυθμίζοντας την κυκλοφορία στον χώρο. Συνήθως είναι κυκλικές πινακίδες διαμέτρου 60 εκ. με φόντο λευκό, σύμβολο μαύρο και περίγραμμα κόκκινης λωρίδας.

 

(Ρ-1)
Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.
(Ρ-2)
Υποχρεωτική διακοπή πορείας.
(Ρ-3)
Οδός προτεραιότητας.
(Ρ-4)
Τέλος οδού προτεραιότητας.
(Ρ-5)
Προτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας λόγω στενότητας οδοστρώματος.
(Ρ-6)
Προτεραιότητα ως προς την επερχόμενη κυκλοφορία (λόγω στενότητας οδοστρώματος).
(Ρ-7)
Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα.
(Ρ-8)
Κλειστή οδός για όλα τα οχήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις.
(Ρ-9)
Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα εκτός των δίτροχων μοτοσικλετών.
(Ρ-10)
Απαγορεύεται η είσοδος στις μοτοσικλέτες.
(Ρ-11)
Απαγορεύεται η είσοδος στα ποδήλατα.
(Ρ-12)
Απαγορεύεται η είσοδος στα μοτοποδήλατα.
(Ρ-13)
Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά αυτοκίνητα.
(Ρ-14)
Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο σύρει ρυμουλκούμενο πλην ημιρυμουλκούμενο ή ρυμουλκούμενο ενός άξονα.
(Ρ-15)
Απαγορεύεται η είσοδος σε πεζούς.
(Ρ-16)
Απαγορεύεται η είσοδος σε ζωήλατα οχήματα.
(Ρ-17)
Απαγορεύεται η είσοδος σε χειράμαξες.
(Ρ-18)
Απαγορεύεται η είσοδος σε αγροτικά μηχανήματα.
(Ρ-19)
Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα.
(Ρ-20)
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ορισμένων κατηγοριών (π.χ. σε μηχανοκίνητα και ζωήλατα οχήματα).
(Ρ-21)
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού πλάτους που υπερβαίνει τα...(π.χ.2) μέτρα.
(Ρ-22)
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα... (π.χ.3,5) μέτρα.
(Ρ-23)
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους...(π.χ.5) τόνους.
(Ρ-24)
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα βάρους ανά άξονα που υπερβαίνει τους...(π.χ.2) τόνους.
(Ρ-25)
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων μήκους, που υπερβαίνει τα...(π.χ.10) μέτρα.
(Ρ-26)
Απαγορεύεται η οδήγηση οχήματος σε απόσταση μικρότερη των...(π.χ.70) μέτρων από το προηγούμενο.
(Ρ-27)
Απαγορεύεται η αριστερή στροφή.
(Ρ-28)
Απαγορεύεται η δεξιά στροφή.
(Ρ-29)
Απαγορεύεται η αναστροφή (στροφή κατά 180)
(Ρ-30)
Απαγορεύεται το προσπέρασμα μηχανοκίνητων οχημάτων, πλην των δίτροχων μοτοσικλετών χωρίς κάνιστρο.
(Ρ-31)
Απαγορεύεται στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπομένου βάρους, που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, να προσπερνούν άλλα οχήματα.
(Ρ-32)
Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό των... (π.χ. 50) χλμ/ώρα.
(Ρ-33)
Απαγορεύεται η χρήση ηχητικών οργάνων προειδοποίησης (εκτός για αποφυγή δυστυχήματος).
(Ρ-34)
Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση προ του Τελωνείου.
(Ρ-35)
Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση προ του σταθμού Διοδίων.
(Ρ-36)
Τέλος όλων των τοπικών απαγορεύσεων, που έχουν επιβληθεί με απαγορευτικές πινακίδες στα κινούμενα οχήματα
(Ρ-37)
Τέλος του ορίου ταχύτητας, που έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα (π.χ.40) χλμ/ώρα.
(Ρ-38)
Τέλος απαγόρευσης προσπεράσματος, που έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα.
(Ρ-39)
Απαγορεύεται η στάθμευση.
(Ρ-40)
Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.
(Ρ-41)
Απαγορεύεται η στάθμευση επί της πλευράς της πινακίδας κατά τους μονούς μήνες.
(Ρ-42)
Απαγορεύεται η στάθμευση επί της πλευράς της πινακίδας κατά τους ζυγούς μήνες.
(Ρ-43)
Περιοχή απαγόρευσης στάθμευσης (στάθμευση περιορισμένης χρονικής διάρκειας).
(Ρ-44)
Έξοδος από περιοχή απαγόρευσης στάθμευσης.
(Ρ-45)
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικών ή εύφλεκτων υλών.
(Ρ-46)
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες, που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση υδάτων.
(Ρ-47)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά.
(Ρ-48)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά.
(Ρ-49)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα εμπρός.
(Ρ-50)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά ή δεξιά.
(Ρ-50α)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά.
(Ρ-50δ)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή δεξιά.
(Ρ-51α)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή αριστερά.
(Ρ-51δ)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή δεξιά.
(Ρ-52)
Υποχρεωτική διέλευση είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.
(Ρ-52α)
Υποχρεωτική διέλευση μόνο από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.
(Ρ-52δ)
Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.
(Ρ-53)
Κυκλική υποχρεωτική διαδρομή.
(Ρ-54)
Οδός υποχρεωτικής διέλευσης ποδηλάτων (απαγορευμένης της διέλευσης άλλων οχημάτων).
(Ρ-55)
Οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών, (απαγορεύται η διέλευση άλλων εκτός από πεζούς, οχήματα άμεσης ανάγκης και οχήματα για την είσοδο-έξοδο σε παρόδιες ιδιοκτησίες).
(Ρ-56)
Οδός υποχρεωτικής διέλευσης εφίππων (απαγορευμένης της διέλευσης άλλων, εκτός εφίππων, που χρησιμοποιούν την οδό).
(Ρ-57)
Υποχρεωτική ελάχιστη ταχύτητα που αναγράφεται με λευκούς αριθμούς σε (π.χ.30) χλμ/ώρα.
(Ρ-58)
Τέλος υποχρεωτικής ελάχιστης ταχύτητας, που έχει επιβληθεί με πινακίδα Ρ-57.
(Ρ-59)
Υποχρεωτικές αντιολισθητικές αλυσίδες χιονών, σε δύο τουλάχιστον από τους κινητήριους τροχούς του αυτοκινήτου.
(Ρ-60)
Ανώτατη ταχύτητα περιοχής.
(Ρ-61)
Έξοδος από περιοχή με ανώτατο όριο ταχύτητας.
(Ρ-62)
Τέλος απαγόρευσης προσπεράσματος από φορτηγά αυτοκίνητα, που έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα.
(Ρ-63)
Απαγορεύεται το ρυμουλκούμενο όχημα να έχει βάρος μεγαλύτερο από(π.χ.3) τόνους.
(Ρ-64)
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα, που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά
(Ρ-65)
Η κάθε κατηγορία χρηστών, που απεικονίζει το σύμβολο, πρέπει να χρησιμοποιεί την πλευρά του αντίστοιχου διαδρόμου, που είναι ειδικά επιλεγμένη γι' αυτήν την κατηγορία.
(Ρ-66)
Οι διάφορες κατηγορίες χρηστών που απεικονίζουν τα αντίστοιχα σύμβολα, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τον ειδικό διάδρομο.
(Ρ-67)
Αποκλειστική διέλευση Λεωφορείων ή Τρόλεϊ.
(Ρ-68)
Τέλος αποκλειστικής διέλευσης Λεωφορείων ή Τρόλεϊ.
(Ρ-69)
Χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης.
(Ρ-70)
Χώρος στάθμευσης ορισμένης κατηγορίας οχημάτων, π.χ. ταξί.
(Ρ-71)
Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια.
(Ρ-72)
Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλοφορίας...
(Ρ-73α)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα αριστερά.
(Ρ-73δ)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα δεξιά.
(Ρ-74α)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα αριστερά.
(Ρ-74δ)
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα δεξιά.
Ρ-75)
Επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα, που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.

 

Αλφαβητική Ταξινόμηση, Κοστολόγια, Photo Album, Επικοινωνία

Αρχική Σελίδα, Επιγραφές, Πυλώνες, Νέον, Led, Γράμματα 3Δ, Σταντ & Θήκες, Εκτυπώσεις, Δώρα,